คาลบี้ จับมือท้องถิ่นญี่ปุ่น ใช้ AI บริหารถังขยะอัจฉริยะ ‘SmaGO’ หวังลดขยะพลาสติกในทะเลเป็นศูนย์

คาลบี้ (Calbee Inc.) ร่วมกัน Forcetech Co., Ltd.  และ สถาบันวิจัย KDDI สนับสนุนการติดตั้งถังขยะอัจฉริยะ “SmaGO” เพื่อลดขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยจะทำการติดตั้งรวมท้ังสิ้น​ 12 เครื่อง ใน 4 พื้นที่ ของ จังหวัดฮิโรชิมา และ จังหวัดโอโนมิจิ 

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการต่อยอดมาจากกรอบ GSHIP​​ (GREEN SEA Setouchi Hiroshima Platform) แพลตฟอร์มที่จัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดฮิโรชิมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล​ Seto Inland Sea ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ภายใต้ความร่วมมือของท้องถิ่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม

ถือเป็นการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการรักษาความสะอาดของถนนและช่วยลดมลพิษในมหาสมุทรไปพร้อมกัน ผ่านการพัฒนาของ  Forcetech Co., Ltd. และ สถาบันวิจัย KDDI เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินการเก็บขยะ ของ SmaGO​ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการสะสมของขยะในเครื่องจำลองที่อยู่ในระบบคลาวด์ ได้แบบเรียลไทม์  ช่วยให้บริหารการจัดเก็บขยะในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริหารจัดการเที่ยววิ่งเชื่อมโยงในแต่ละจุด และลดความถี่ในการวิ่งเก็บขยะของท้องถิ่น

โดยผู้พัฒนาเชื่อว่า การติดตั้ง SmaGO จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลได้มากขึ้น เพราะกว่า 70% ของขยะในทะเลมาจากพื้นดิน การจัดการขยะบนดินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำให้หลุดรอดไปในทะเลได้น้อยลง ประกอบกับถังขยะอัจฉริยะเครื่องนี้ มีความจุมากถึง 600 ลิตร มากกว่าถังขยะทั่วไปที่มีขนาดใกล้เคียงกันถึง 5 เท่า เพราะเมื่อมีการสะสมของปริมาณขยะถึงระดับหนึ่ง ถังขยะจะทำการบีบอัดโดยอัตโนมัติ เพื่อลดจำนวนครั้งในการเก็บขยะให้น้อยลง รวมทั้งยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการควบคุมระบบการทำงานต่างๆ  ของถังขยะ

นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เพิ่มโอกาสให้ท้องถิ่นสร้างรายได้จากโฆษณา เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ความร่วมมือข้างต้น ถือเป็นการขับเคลื่อนตามเป้าหมายของคาลบี้ ที่ต้องการมีส่วนเข้าไปส่งเสริมการทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อมีส่วนช่วยแก้ใขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ธุรกิจต้ังอยู่ เช่น การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา​ นำมาสู่การเริ่มนำร่องติดตั้งเครื่องดังกล่าว​

source 

source

Stay Connected
Latest News