เริ่มแล้ว ‘Bangkok Design Week 2023’ ชูไอเดียเคลื่อน ‘เมือง-มิตร-ดี’ นำร่อง 9 ย่านหลักใน กทม. ย้ำภาพเมืองสร้างสรรค์โลก ที่ทั้งน่าอยู่ น่าลงทุน และน่าท่องเที่ยว

เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW 2023)ที่จัดเป็นปีที่ 6 แล้ว พร้อมแนวคิด “urban‘NICE’zation เมืองมิตรดีเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตสร้างความน่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว ในย่านต่างๆ ของ กทม. ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 เมืองที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกในฐานะพื้นที่แห่งเมืองสร้างสรรค์ของโลก 

ความพิเศษในปีนี้ คือ การกระจายพื้นที่และกิจกรรมในการจัดงานซึ่งอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์มากกว่า 530 โปรแกรม ท้ัง Showcase & Exhibition, Talk & Workshop, Creative Market & Promotion และ Event & Program ตลอดท้ัง 9 วัน 9 ย่าน 12 เขต ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย 1. ย่านเจริญกรุงตลาดน้อย 2. ย่านเยาวราช 3. ย่านสามย่านสยาม 4. ย่านพระนคร / ปากคลองตลาด / นางเลิ้ง 5. ย่านอารีย์ประดิพัทธ์ 6. ย่านพร้อมพงษ์​ 7. ย่านบางโพ 8. ย่านวงเวียนใหญ่ตลาดพลู / คลองสาน และ 9. ย่านเกษตร

ดร. อรรชกา ศรีบุญเรือง ประธานสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA  กล่าวว่า  การจัดงาน Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม พร้อมกับการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน จนนำมาสู่การเข้าร่วมงานของ 9 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศกาลครั้งนี้

“เทศกาลนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ จนสามารถเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเอาอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์มาสู่การต่อยอดใน 6 มิติ  ทั้งความเป็นมิตรดีต่อสิ่งแวดล้อม มิตรดีต่อการเดินทาง มิตรดีต่อวัฒนธรรม มิตรดีต่อชุมชน ธุรกิจ และความหลากหลายของผู้คนในสังคม

ทั้งนี้  ในปีต่อๆ ไป จะมีการต่อยอดด้วยการนำอัตลักษณ์ของแต่ละย่าน​มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในมุมต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยกระตุ้นการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน กทม. ​ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศ โดยตลอดการจัดงาน​ 5 ครั้งที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปลุกชีวิตให้กับเมือง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานได้สูงถึง 1,368 ล้านบาท  มีผู้เข้าชมกว่า 1.75 ล้านคน ดังนั้นคาดว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งเม็ดเงินและผู้เข้าชมงาน

ด้าน รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาล BKKDW 2023​  ​มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละย่าน ด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีในแต่ละย่านมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ​​สอดรับกับแผนงานการจัดเทศกาล 12 เดือน ของ กทม. ที่มีการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมสำคัญทำให้กรุงเทพฯ มีภาพลักษณ์เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก เป็นการสร้างสีสันในกรุงเทพฯ และสร้างผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายของ กทม.ที่จะนำไปสู่การต่อยอด พลิกฟื้นเศรษฐกิจในย่านอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาซบเซา และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ตามการพัฒนาความเจริญของเมือง

“การนำแพลตฟอร์มของการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จนสามารถเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมนำเอาอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มาสู่การต่อยอด โดยนักออกแบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือกับชุมชนในย่าน เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการบริหารกรุงเทพฯ”

สำหรับไฮไลท์ในการจัดการปีนี้ ในแต่ละย่าน อาทิ  Circular Café ของย่านเจริญกรุง -ตลาดน้อย ที่นำแนวคิด​ Zero Waste มาตกแต่งพื้นที่และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล พร้อมชวนคนเมืองมาร่วมทดลองเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ ซึ่งสร้างสรรค์โดย QUALY ร่วมกับ HARV และ LMLM ​, พื้นที่ไชน่าทาวน์ ในย่านเยาวราช ทรงวาด สำเพ็ง ย่านที่ไม่มีวันหลับใหลและเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ Bangkok City of Design ออกแบบโดย City Trooper X Academic Program เปิดประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าที่ไม่ได้มีดีแค่สตรีทฟู้ดระดับโลกแต่ยังมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมจีนหลากหลายยุคสมัย , The Life of Wood จากย่านบางโพ โดย Bangpho Wood Street ที่สร้างโดยการนำโคมไม้แปรรูป แนวคิด ‘FILL THE GAP – เติมเต็ม ต่อยอดยุคสมัย ต่อยอดอาชีพมอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม ให้ถนนสายไม้เป็นถนนสร้างสรรค์ที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น

สามารถร่วมสัมผัสไอเดียสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น ‘เมือง – มิตร – ดี’ สำหรับทุกคนใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566  ​#BKKDW2023 ได้ตั้งแต่ 10.00 -22.00 น. ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566  พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.bangkokdesignweek.com, FB และ IG: bangkokdesignweek, Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!