‘มิเนเร่’ ประกาศใช้ขวด rPET ครั้งแรกของตลาดน้ำดื่มไทย ตั้งเป้าใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลทั้งหมด ภายในปี 2025 พร้อมหนุนให้เกิด​ Closed Loop ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของไทย

น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย ชูแนวคิด BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” เปิดตัว “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET(Recycled Polyethylene Terephthalate) ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลเป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย

พร้อมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย  ด้านเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ  ด้วยกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกไม่จำกัดครั้ง  ปิดเส้นทางขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ แหล่งน้ำและท้องทะเล รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอน ปูทางสู่เป้าหมายของมิเนเร่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2025

คุณวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ​ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ตามกลยุทธ์ Good for You ที่สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ และ Good for the Planet ในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อโลก​ โดยอออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้​สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 ​สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก​ พร้อมตั้งเป้าหมายจะต้องไม่พบขวดพลาสติกในหลุมขยะฝังกลบ โดยสามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้ทั้ง 100% ภายในปี 2570 ซึ่งการ​เปิดตัวขวดรักษ์โลก rPET ของมิเนเร่​ เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน​ให้เกิด​วงจรปิดหรือ closed loop ของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำดื่ม

คุณนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า มิเนเร่เป็นแบรนด์แรกในตลาดน้ำดื่มไทยที่ใช้บรรจุภัณฑ์​จากพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยก ย่อย หลอม จนเป็นขวดรักษ์โลก rPET ที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจาก อย. ไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้มาตรฐานจาก อย. สหรัฐฯ

“นอกเหนือจากการออกแบบให้ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์มิเนเร่  ไม่ว่าจะเป็นขวด ฝา และฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% แล้ว ในปีนี้มิเนเร่ยังนำร่องใช้ขวดรักษ์โลก rPET เป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของมิเนเร่ ซึ่งหากเทียบ ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET  กับขวดที่ผลิตจากพลาสติกผลิตใหม่ จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้กว่า​ 80% ​พร้อมทั้ง​ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 24% ​ ซึ่งภายในปี 2566 นี้ ​กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะพลาสติกลงมากกว่า 1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว”

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ยังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันเรื่องการจัดเก็บขวด PET ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ผ่านการทำงานในฐานะสมาชิก “เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” หรือ “PRO-Thailand Network” โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งเดินหน้าผนึกพันธมิตร จับมือเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น จัดแคมเปญ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลก แยกทิ้งขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET โดยได้ตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน โดยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพาโลกไปต่ออย่างยั่งยืนได้ เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหยอดถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ด้าน คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า  GC มีความมุ่งมั่นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ซึ่งในโครงการนี้จะนำขวดพลาสติกใช้แล้วที่เก็บได้ทั้งหมด มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยโรงงาน ENVICCO พร้อม “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” โดยวัตถุดิบทั้งหมดเป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัยตามมาตรฐานยุโรป และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย มาผลิตเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ผู้บริโภคไทยจึงสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของขวดรักษ์โลกจากมิเนเร่

ขณะที่ คุณนริศรา บำรุงศิริ รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ และ GC YOUเทิร์น ในการแก้ไขจัดการขยะขวดพลาสติกอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนในการให้จุดตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ และเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำร่อง 50 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา โดยหวังว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการแยกทิ้งขวด PET อย่างถูกต้องเพื่อชุบชีวิตให้ขวดสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีก เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นไปได้ตามปณิธานองค์กร ‘Giving and Sharing’ ของซีพี ออลล์

“การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใหม่ จะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์  เป็นการปิดวงจรขวดพลาสติกให้สามารถรีไซเคิลนำพลาสติกกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ช่วยสร้างประโยชน์มหาศาลให้โลกของเรา เพราะจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และยังเป็นการลดขยะพลาสติกอีกด้วย ตอกย้ำเป้าหมายของเนสท์เล่ ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของมิเนเร่ให้เป็น rPET 100% ภายในปี 2025 ผู้บริโภคทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลโลกให้ไปต่ออย่างยั่งยืนได้เพียงดื่มน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในขวดรักษ์โลก rPET แล้วทิ้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้นำไปรีไซเคิลต่อได้” คุณนาริฐา กล่าวทิ้งท้าย

มิเนเร่ชวนคนรุ่นใหม่มาทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา รักษ์โลกให้เต็ม 10 ง่าย ๆ เพียงเลือกซื้อขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPETผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล วางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ผู้บริโภคสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ได้ที่ https://www.facebook.com/MinereThailand

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!