บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงิน 3 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในราชบุรี 9 แห่ง  ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงงานราชบุรี

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัด น้ำส้มสายชู และสินค้าพร้อมทานตราคิวพี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทคิวพี คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริษัทในเครือสหกรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 9 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ราชบุรีได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ