ซีแอค ตั้ง SEAC HR Club ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำ ​’คน’ เรื่องสำคัญ แนะ 8 แนวทาง Reframe การบริหารคนของผู้นำองค์กรยุค AI Transformation

​หลังวิกฤตโควิด-19 เราจะเห็นความพยายาม Transformation ในหลากหลายรูปแบบขององค์กรไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มักทุ่มงบประมาณไปกับการจัดระบบ IT ใหม่ หรือเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น