Walmart จับมือ Rubi Labs นำร่องโปรเจ็กต์ผลิตเสื้อผ้าคาร์บอนเป็นลบ เล็งขยายสเกลผลิตระดับ Mass เน้นราคาเข้าถึงง่าย

Walmart ประกาศความร่วมมือกับ Rubi Labs บริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่มจากกระบวนการ Synbiotic ต่อยอดเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเป็นเส้นใยผลิตเสื้อผ้า เตรียมขยายสเกลการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้มีราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ หวัง Disrupt อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม และสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม