แลคตาซอย เล็งขยาย​​ Plant-based เสริมพอร์ตนมถั่วเหลือง​ เพิ่มทางเลือกเติบโต พร้อมปรับศักยภาพโรงงานเพิ่มทั้งศักยภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

มองเห็นโอกาสจากพัฒนาการของตลาดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ทั้งการให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของตลาดโปรตีนจากพืช หรือ Plant-based Milk ในต่างประเทศ ​กลายเป็นหนึ่งในอานิสสงส์ในการเติบโตของตลาดนมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นโปรตีน Plant-based ที่คุ้มค่าที่สุดประเภทหนึ่งยังคงสามารถรักษาการเติบโตในประเทศไทยไว้ได้อย่างต่อเนื่อง