กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันสำคัญที่จะให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) และ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)  ในแคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ  ดิ เอิร์ธ)  ภายใต้ธีม Generation Restoration (ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวรณรงค์ที่สอดคล้องกับสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม และ (2) ป้องกันและหยุดยั้งการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อโลกและคนรุ่นถัดไป