S&P พาสมาชิก S&P Joy Card เช็คอิน “พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิต” ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพกราฟฟิตตี้ “พญานาค” เกือบ 200 ตนที่มีอิริยาบถแตกต่างกันไปใน อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดและพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิต