57% บริษัทมหาชนไทย มาจากธุรกิจครอบครัว เร่งทรานส์ฟอร์มผ่านการระดมทุน รวมมูลค่า IPO ช่วง 7 ปี กว่า 3 แสนล้านบาท พร้อมขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืนเกินครึ่งพอร์ต

การศึกษาเกี่ยวกับ​ “ธุรกิจครอบครัว” (family business) ซึ่งเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามข้อมูลของ​บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) พบว่า 451 บริษัท หรือ 57% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย จัดเป็นธุรกิจครอบครัว​ หรือคิดเป็น 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด