สหประชาชาติ ชี้ ‘โลกกำลังสำลักขยะพลาสติก’ ถือโอกาส ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก’ ขับเคลื่อน #BeatPlasticPollution เตือนทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา

วันที่ 5 มิถุนายน ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี นับจากเริ่มมีการขับเคลื่อนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มิถุนายน ตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา เพื่อเปิดเวทีสำหรับการเผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เพื่อสร้างความตระหนักต่อความเสียหายของธรรมชาติ และสร้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ กทม. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร  นำโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565  วันที่ 5 มิถุนายน 2565  ภายใต้แนวคิด #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว  เพื่อจุดประกายและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ผ่านกิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง ณ สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ และกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้ ณ  บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8   

เจ้ากระทรวงสิ่งแวดล้อมยอมรับ การแก้ปัญหา Single-use Plastic ในประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จ

เสียงจากผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ต่ออุปสรรคใหญ่ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรณรงค์ลดการใช้ Single-Use Plastic ยังไม่ประสบความสำเร็จ คนส่วนใหญ่มีมายด์เซ็ตแบบ NIMBY รู้ว่าดี แต่ขอเอาง่าย สะดวกไว้ก่อน

ซีพีเอฟ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำผู้นำแห่งนวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย นำนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม รับ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” ( World Environment Day) มุ่งสร้างวิถีชีวิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล เคลื่อนโปรเจ็กต์ ​Love the Earth ยึดกรอบ SDG วางกลยุทธ์ปกป้องโลกที่มีเพียงหนึ่งเดียว

ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2022)  “เซ็นทรัลทำ” โดยกลุ่มเซ็นทรัล​ ร่วมกับบริษัทในเครือ และ UNEP ​โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme)​ ชวนทุกภาคส่วนปรับพฤติกรรมในแต่ละวันให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาโลกที่มีอยู่เพียงใบเดียว พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Love the Earth ผ่าน  3​​ กลยุทธ์หลักของเซ็นทรัลทำ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG  และแนวทางดำเนินธุรกิจในเครือขององค์กร ประกอบด้วย​ การลดปริมาณขยะ (Journey to Zero) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Central Green) และ ฟื้นฟูป่า (Forest Restoration) 

อาหารสด-สินค้าแบรนด์โลตัส ยกเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลได้แล้ว

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โลตัส ประกาศความสำเร็จในการยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle materials) สำหรับสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของโลตัสในหมวดหมู่สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภค ครบทุกรายการ 100% นับเป็นจำนวนสินค้ารวม 4,520 รายการ เร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี ค.ศ. 2025 และจะเดินหน้าเลิกใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลในสินค้ากลุ่มที่เหลือให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่วางไว้