โลตัสจับมือพันธมิตรขับเคลื่อน”อาหารปันสุข” เพื่อลดปริมาณขยะอาหารเป็นศูนย์

โลตัสจับมือกระทรวงทรัพย์ฯประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุขโดยนำอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังสามารถรับประทานได้ ส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงกำไรเพื่อนำไปแจกจ่าย แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงนำไปเป็นอาหารสัตว์และนำไปผลิตปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อลดประมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573

โซเด็กซ์โซ่ไทยนำร่อง “WasteWatch”จับมือ รพ.-รร.บริหารจัดการลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

โซเด็กซ์โซ่ไทย เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” บริหารจัดการอาหารแนวใหม่ นำร่องสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติ 7 แห่ง โดยมีทีมเข้าไปช่วยเหลือเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดทุกวัน สามารถป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50%

“โอ๊คลิน”ย้ำจุดยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาสากำจัดขยะในงานมาราธอนชายหาดบางแสน”หวังสร้างวัฒนธรรม Zero Waste Festival

เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ “โอ๊คลิน”ผนึกกำลังกับ อบจ.และไมซ์ นำเครื่องกำจัดขยะมูลค่า 3 ล้านมาใช้บริหารจัดการขยะเศษอาหารในงาน ซึ่งภายในเวลา 1 วัน สามารถขจัดขยะเศษอาหารได้ถึง 222.6 กิโลกรัม คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดภายในงาน เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ