คาดตลาดมือสองโตเร็วกว่าเสื้อผ้าทั่วไปถึง 3 เท่า ส่งผลแบรนด์แฟชั่นโดดเข้าตลาด Resale มากขึ้น

ยุคที่โลก​เผชิญ​ความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง​สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผู้บริโภคให้ความสนใจประเด็นเรื่องความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ ‘ธุรกิจแฟชั่นมือสอง’ หรือ ‘Resale fashion’  เข้ามามีบทบาทที่น่าสนใจและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง

3 แนวทางจัดการ Food Waste ของเกาหลีใต้ จากประเทศที่ท่วมด้วยขยะอาหารจากวัฒนธรรมการกิน จนเหลือทิ้งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

เกาหลีใต้​เป็นตัวอย่างประเทศที่เผชิญปัญหาขยะอาหารค่อนข้างสูง แต่สามารถแก้ไขและจัดการปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก วัฒนธรรมการกินอาหารของเกาหลีใต้ ที่จะประกอบด้วยจานเครื่องเคียงหลากหลาย จึงทำให้เกิดปริมาณขยะอาหารมากถึง 130 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และมีอัตราที่สูงกว่าหลายประเทศทั่วโลก

ก่อนแก้ขยะอาหารต้องแก้อะไรก่อน? SCB EIC แนะแนวแก้ปัญหา Food Waste​ พร้อมชี้โอกาสธุรกิจจากขยะอาหารของไทย

รายงานดัชนีขยะอาหาร  (Food waste index report) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) พบว่า ในปี 2019 ปริมาณขยะอาหาร (Food waste) ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 931 ล้านตัน หรือคิดเป็น 17% ของอาหารที่ผลิตทั่วโลก

SCB EIC คาด EV ทั่วโลก ขายแซงรถอื่นๆ ภายในปี 2578 ส่วนตลาดประเทศไทยปีนี้เติบโต 430% ยอดจดทะเบียนกว่า 4.95 หมื่นคัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ให้ข้อมูลว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกมีการขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดในปีนี้จะอยู่ที่กว่า 10% ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมด และมีแนวโน้มสร้างยอดขายแซงหน้ารถยนต์ประเภทอื่นๆ ได้ภายในปี 2578 เป็นต้นไป

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปี 2566 เติบโตต่อเนื่องตามภาคก่อสร้าง ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และแรงกดดันจากเทรนด์ ESG

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC แนะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือความท้าทาย และลดความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงาน ที่ยังมีความผันผวน รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ช่วยลด GHG ในกระบวนการผลิต เพื่อแรงกดดันต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจ​เพิ่มมากขึ้น