กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง  

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและร่วมสังเกตการณ์ โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality)

ครั้งแรกของไทย เอไอเอสจับมือวิศวฯ-แพทย์จุฬา จัดหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

จากข่าวการเสียชีวิตของแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เสียบุคลากรสำคัญทางการแพทย์ไปอย่างน่าเสียดาย ล่าสุดคณะวิศวฯและแพทย์ จุฬาฯ ร่วมพัฒนานำเทคโนโลยี 5Gและ4G มาพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์เพื่อใช้ติดตามกลุ่มเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยติดเชิ้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทย