Angel Chang แบรนด์เสื้อผ้าที่ใช้เพียง “แสงแดด พืช และน้ำจากภูเขา”สร้างแฟชั่นชั้นสูงบนแคทวอล์ก

กระแส “ความยั่งยืน” ยังคงเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายในการลดคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และอุตสาหกรรมแฟชั่นก็เป็นหนึ่งวงการที่มีความพยายามปลุกกระแสนิยมรักษ์โลกเพื่อเป็นเทรนด์ “แฟชั่นที่ยั่งยืน” เนื่องจากถูกจับตามองมาตลอดว่าเป็นหนึ่งตัวร้ายที่ทำลายสิ่งแวดล้อม