Animation ใหม่ สื่อสารสอนเด็ก 4-7 ขวบ ให้รักโลกตามเป้าหมาย SDGs

เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ผ่านฮีโร่ Alphabravos ทั้ง 5 ประกอบด้วย ECHO,INDIA, ROMEO, OSCAR, ZULU ที่จะทำหน้าที่ในการสำรวจสิ่งผิดปกติของโลก และยับยั้งแผนการชั่วร้ายของ Mdudu