เคยหวังไหมว่า ลูกจะเลี้ยงตอนอายุคุณเลย 60 ปี

อีก 20 ปี เกษียณ ถ้าคิดว่านาน ถามใหม่หากเริ่มทำงานอายุ 23 ปีมาถึง 40 ปี คุณว่าเร็วไหม 17 ปีที่ผ่านไป จึงอย่าแปลกใจที่ทำไมอายุ 40 ปีต้องคิดแล้วว่า จะวางแผนการเงินและชีวิตหลังเกษียณให้มีสุขอย่างไร