12 แอป “ตัวช่วย” ให้คุณลดขยะอาหารจากครัวที่บ้านอย่างชาญฉลาด

รู้หรือไม่ว่าขยะอาหารเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ The U.N. Environment Program ได้จัดทำรายงานดัชนีขยะอาหารในปี 2021 พบว่า ขยะอาหารราว 931 ล้านเมตริกตันถูกทิ้งลงถัง ซึ่งขยะเหล่านั้นสามารถจุรถบรรทุกขนาด 40 ตัน จำนวน 23 ล้านคัน หรือเพียงพอที่จะวางเรียงรอบโลกได้ถึง 7 รอบ โดยขยะอาหารราว 61% หรือ 569 ล้านตัน จากจำนวนทั้งหมดมาจากครัวของเรานั่นเอง