ธนาคารกรุงเทพ หนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่ BCG Model ชู Best Practice ​ส่งต่อคุณค่าธุรกิจให้เติบโตได้ตลอดซัพพลายเชน

บทบาทสำคัญของภาคการเงิน คือการเข้ามาช่วยเหลือการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านต่างๆ เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่การทำธุรกิจต้องมีมากกว่าแค่การเติบโตของยอดขายหรือกำไร แต่ต้องสามารถขับเคลื่อธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบเชิงลบทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นที่ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน

ถนนทุกสายมุ่งสู่ Climate Change ทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวสู่ Net Zero

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ​เผยถึงทางรอดภาคส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero เนื่องจากทุกเวทีการค้าโลก รวมถึงนักธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง Climate Change และพร้อมให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก