The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังครั้งที่ 6 กับ 30 แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2022” ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารแบรนด์ รวม 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย