ไทยเบฟ ปักธง Net Zero ปี 2583 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบ 3 x 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ประกาศขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนโครงการและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาธิบาล  ตั้งเป้าบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) ภายในปี 2583 (2040)

เคมบริดจ์ระดมทุน 50 ล้านปอนด์ พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า​ ใช้เวลาชาร์จไฟไม่ถึง 5 นาที ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 10 เท่า

สตาร์ทอัพมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ระดมทุน 50 ล้านปอนด์ เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถลดระยะเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในไม่เกิน 5 นาที ประสิทธิภาพดีขึ้น 10 เท่า ช่วยลดข้อจำกัดการใช้งานรถไฟฟ้า

การเติบโตของ EV ในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 800%

ในช่วง 5 เดือนแรกของ ปี2565 (ม.ค.-พ.ค.)  มีการจดทะเบียนรถยนต์ EV ในกัมพูชา จำนวน 84 คัน เพิ่มชึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 9 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 800% หรือ 8 เท่าตัวเลยทีเดียว