จริงไหม? “การประกันภัย” ช่วยบรรเทาปัญหาเกษตรกรรากหญ้า จาก Climate Change

เงินกว่าพันล้านดอลลาร์ ที่ลงทุนกับแผนการประกันภัย เพื่อช่วยเกษตรกรลดผลกระทบที่เกิดจาก Climate Change ที่แย่ลง แต่มีหลักฐานที่น้อยนิด ที่แสดงให้เห็นว่าแผนนี้ใช้ได้กับกลุ่มคนที่จนที่สุดนี้ได้