กรุงเทพฯ ท็อปฟอร์มเมือง MICE Destination ด้านใช้ศักยภาพจากบุคลากรสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก และ TOP 6 ของโลก

กรุงเทพมหานครขึ้นแท่น MICE Destination อันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 6 ของโลก ด้านเมืองที่มีบุคลากรในสมาคมระหว่างประเทศใช้บทบาทช่วยดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศสูงสุด