ปะการังเทียม 3 มิติ Coral Carbonate บ้านหลังใหม่ของชีวิตใต้น้ำ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราอาจจะเห็นความพยายามของหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่พยายามฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายทั้งจากฝีมือมนุษย์และได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งแนวปะการังนับเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลที่สำคัญอย่างหนึ่ง