EA ทดลองวิ่งหัวรถจักรไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ ‘MINE Locomotive’ ​เร่งเปลี่ยนผ่านขนส่งทางราง​ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ CRRC Dalian ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่จากประเทศจีน ได้รับโอกาสจากกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลักดันนโยบาย EV on Train