อีมิแน้นท์ แอร์ รับ CSR-DIW Continuous 2564 ย้ำจุดยืน ‘สร้างความยั่งยืนสู่สังคมชุมชน”

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2564 ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต