จาก Charity สู่ CSR Strategy วันนี้ Air Asia+UNDP Take Off สู่ SDGs

สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme – UNDP) ร่วมลงนามประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีเอ็มบี Make THE Difference ตอบโจทย์ธุรกิจ ,CSR Strategy,พนักงาน

สำหรับธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทีเอ็มบีได้ประสบความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า