ญี่ปุ่น เอาจริง ​นำร่องศึกษา Green GDP วัดประสิทธิภาพนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ

น่าจะช่วยคลายความสงสัยให้กับผู้ที่เคยตั้งคำถามก่อนหน้านี้ได้ว่า นโยบายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสำคัญอยู่นั้นจะช่วยทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นได้จริงหรือไม่?