ญี่ปุ่น เอาจริง ​นำร่องศึกษา Green GDP วัดประสิทธิภาพนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ

น่าจะช่วยคลายความสงสัยให้กับผู้ที่เคยตั้งคำถามก่อนหน้านี้ได้ว่า นโยบายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสำคัญอยู่นั้นจะช่วยทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นได้จริงหรือไม่?

เมื่อญี่ปุ่นได้เริ่มนำร่องศึกษาวิจัยการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green GDP​ เพื่อต้องการวัดถึงผลสะท้อนต่อการใช้นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับประสิทธิภาพในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเกื้อหนุนต่อกันอย่างไรบ้าง โดยได้เลือกใช้วิธีของ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) มาเป็นรูปแบบในการทดสอบ

ขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 1.04% ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2538 -2563) ซึ่งจากการคำนวนค่าของมลภาวะเมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ตามกระบวนการแบบ OECD และพบว่าการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่า 0.57% เมื่อเทียบกับช่วงที่ยังไม่ได้มีการนำนโยบายในการลดการปล่อยมลพิษมาใช้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น ได้กำหนดนโยบายหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกุญแจสำคัญของรัฐบาลเพื่อสามารถบรรลุคำมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนลง 46% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับฐานจากปี 2556 นำมาซึ่งความจำเป็นในการผลักดันให้มีมาตรการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลงเป็นจำนวนมาก

โดยมีการคาดการณ์ว่า การเร่งศึกษาวิจัย Green GDP ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ระบุไว้ในร่างนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประจำปีที่ได้ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางนายกรัฐมตรีญี่ปุ่น เคยให้ข้อมูลถึงการเตรียมแผนออกพันธบัตร “green transition” มูลค่าราว 20 ล้านล้านเยน ( มากกว่า 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ) เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ carbon-neutral รวมทั้งการวางแผน 10 ปี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

source 

Stay Connected
Latest News