หลายธุรกิจกำลังจะสูญพันธุ์ เมื่อขาดเรื่อง Anti-Corruption

เสียงของผู้บริโภคเป็นเสียงที่ “ทรงพลัง” อย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจทุกวันนี้ เพียงแค่ผู้บริโภคตระหนักถึงพลังของตัวเอง ลุกขึ้นมาตั้งคำถาม และเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับให้คุณภาพดีขึ้น