PTTEP Teenergy ปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า “คนละไม้คนละมือ” จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้”