เมอร์เซอร์สำรวจ 577 บริษัท พบว่าปี 63 อัตราการขึ้นเงินเดือนต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ผลสำรวจของเมอร์เซอร์บริษัท 577 แห่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบว่าผลกระทบของสถานการณ์โควิดพ่นพิษ ส่งผลต่อการขึ้นเงินเดือนปี 2563 มีอัตราต่ำกว่า 5% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ส่วนโบนัสปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2.3 เท่าของเงินเดือน โดยอุตสาหกรรมไฮเทคและเคมีภัณฑ์จ่ายโบนัสสูงสุด และมีบริษัทเพียง 5% ที่คาดว่าจะไม่จ่าย