SCG ผนึก 315 พันธมิตร ขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน เร่งดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ

เมื่อ ESG คือทางรอด เอสซีจียกระดับ SD Symposium ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สู่  ESG Symposium เพื่อขยายพลังความร่วมมือตามแนวทาง ESG ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤตซ้ำซ้อนที่กำลังเผชิญอยู่ ผนึกกำลังภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม และพันธมิตรระดับโลก 315  ราย ผนึกพลังความร่วมมือด้าน ESG เป็นครั้งแรกในไทย ในงาน ESG Symposium 2022

อย่ามองสิ่งที่คุ้นเคยไร้ค่า เพราะทั้ง 7 คำยังต้องใช้ ตามสถานะ

CSR, SD, CSV, SE, SB, ESG, CG สถาบันไทยพัฒน์มองว่า ทั้ง 7 คำดังกล่าว ในระดับองค์กร จัดเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เด็กไทยโชว์ความมั่นใจในภาษาอังกฤษ คว้าทุนการศึกษา [PR]

โอโม ประกาศผลเยาวชนผู้ชนะกิจกรรม “Shine Bright for Thailand ภาษาดี เสื้อสดใส ไปไหนก็เจิดจ้า” ซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชวนเด็กไทยมาร่วมฉายความสดใส โชว์ความมั่นใจ และอวดทักษะภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริง เพียงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆ โดนๆ หรือของดีประจำจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที