ประเทศไทยยืนหนึ่งเป็น ผู้นำด้านความยั่งยืน โดยมีถึง 12 บริษัท อยู่ในระดับ Gold Class ของ​ S&P Global ​มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก  

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล บริษัทไทยติดอันดับด้านความยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2023 จากการประกาศผลของ S&P Global จำนวน 37 บริษัท โดยในจำนวนนี้มีบริษัทไทยได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold Class 12 บริษัท มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก สะท้อนการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและตอกย้ำความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก

ฐาปน-ไทยเบฟ โกยรางวัล 3 เวทีโลก ตอกย้ำผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก

ไทยเบฟได้รับคะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของประเภท กลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 และเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) เป็นปีที่ 6

S&P Global เปิดโผ 11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold class ด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 11 บริษัทไทย โดดเด่นด้านความยั่งยืน โดยมีบริษัทที่ติดอันดับ Gold class สูงสุดของโลกจากผลการจัดอันดับในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2021” โดย S&P Global ในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน ไทย 10 บริษัท และบริษัทไทย 1 บริษัท ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล