เรียนแล้วไม่ตกงาน 10 อาชีพมาแรงยุค 4.0 [PR.NEWS]

  เชฟรอน Enjoy Science Careersปีที่ 2 เดินหน้าผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม เผยอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0