Browsing the "Sustainable Growth" Tag

3 ทิศทาง ไปรษณีย์ไทย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อตลาด Logistics ต้องเผชิญ​ Price War

5 August 2022 | by SKY

พฤติกรรม New Normal จากเอฟเฟ็กต์การแพร่ระบาดของโควิด -19  ส่งผลให้ตลาด E-commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีผู้ให้บริการในซัพพลายเชน อย่างผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ เข้ามาในตลาดจำนวนมาก นำมาซึ่งการแข่งขันอย่างรุนแรง และหนึ่งในวิธีการสร้างตลาดอย่างรวดเร็วของผู้เล่นรายใหม่​ก็หนีไม่พ้น การลดราคาเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการ


โออาร์ เติม Growth Mindset แนะ 4 วิธีคิด ขับเคลื่อนธุรกิจแบบเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

23 July 2022 | by SKY

“การทำธุรกิจที่ผ่านมา จะเน้นแค่การสร้างผลกำไรของตัวเอง ตามการพัฒนาของระบบทุนนิยม ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องผิด แต่ผลจากการขับเคลื่อนการเติบโตในลักษณะดังกล่าว นำมาซึ่งการแบ่งแยกคนออกเป็นสองกลุ่ม ภายใต้ความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มคนที่ร่ำรวย ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของสังคม แต่ถือครองทรัพย์สิน เข้าถึงโอกาส ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา สวัสดิการ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยาการเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง เมื่อเทียบกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ยังคงยากจน และขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง  ประกอบกับยังนำมาซึ่งความเสียหายของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ


Green Cinema หนึ่งจิ๊กซอว์ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ของ ‘เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป’

8 July 2022 | by SKY

เมื่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้วัดความสำเร็จจากความสามารถทางการแข่งขันหรือความสามารถในการทำกำไรแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกมิติของธุรกิจ โดยความท้าทายที่สำคัญ อยู่ที่การหา Business Model ที่เหมาะสม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้ 


มายด์แชร์ แนะแบรนด์ อย่ามอง ESG แบบตามกระแส พร้อม 3 เช็คลิสต์ สำรวจความพร้อมสร้างแบรนด์ยั่งยืน

16 June 2022 | by SKY

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทของโลกธุรกิจ ที่หันมาให้ความสำคัญ  3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล  (Governance) ซึ่งถือเป็นวาระที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนจากฝั่งของแบรนด์ Back to Top ↑