Browsing the "the Ellen MacArthur Foundation" Tag

อีก 9 ปี : เมื่อเราไปเที่ยวอังกฤษ จะไม่มีพลาสติกให้ใช้ !

30 May 2018 | by admin t

ภาคธุรกิจร่วมลงนาม ข้อตกลงแก้ปัญหามลพิษพลาสติกให้หมดไป! เป็นการร่วมมือภาคธุรกิจ NGOs และองค์กรภาครัฐ ผลักดันเพื่อแก้ปัญหามลภาวะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ตามการรายงานของ


Dunkin’ Donuts เลิกใช้ถ้วยโฟม, สีปรุงในเมนู “สำคัญต่อแบรนด์&ตัวตนของเรา”

17 February 2018 | by admin t

จากรายงาน สาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เริ่มใช้ถ้วยกระดาษกันแล้ว ส่วน 9,000 ร้านเฉพาะในสหรัฐฯ จะทยอยเลิกใช้ถ้วยโฟม สีปรุงในเมนูในปีBack to Top ↑