เวทีกลุ่มธนาคารโลกคุยอะไรกัน? จะใช้ Big Data เพื่อ SGDs

เพื่อช่วยภาครัฐในการหาวิธีแก้ปัญหา และปรับปรุงการส่งมอบบริการ ซึ่งหลายประเทศ หลายสถาบันกำลังพยายาม ให้เกิดข้อบรรลุในการสร้างความสมดุลระหว่างการรับประกันการเข้าถึง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว


เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอยกตัวอย่างในประเทศเฮติ นำโทรศัพท์มาใช้ในการเชื่อมต่อสังคมเมืองกับโอกาสทางอาชีพ บริการและเศรษฐกิจ ส่วนทางการฟิลิปปินส์ใช้ข้อมูล GPS จากแท็กซี่ในการลดอุบัติเหตุและปรับปรุงบริการฉุกเฉิน

Mahmoud Mohieldin รองประธานธนาคารโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาระดับสูงระหว่างการประชุม WBG Spring Meetings เพื่อเน้นย้ำถึงความพยายามของท้องถิ่น และอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายบางประการที่เกี่ยวข้องกับ Big Data

ช่วงแรก Amina Mohammed รองเลขาธิการแห่งยูเอ็น ได้อภิปรายถึงประโยชน์มหาศาลของ Big Data เพื่อการพัฒนา และรับทราบความเสี่ยงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวของการทำ Big Data โดยยูเอ็นได้พัฒนาข้อแนะนำในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการใช้ Big Data ให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ซึ่งกว่า 30 หน่วยงานของยูเอ็นได้นำข้อแนะนำนี้มาใช้

Ede Ijjasz-Vasquez ผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง WBG ได้เน้นย้ำถึงความต้องการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพูดคุยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ที่นักกำหนดนโยบายนำมาใช้ในการร่างนโยบาย ตัวอย่างเช่น ประเทศศรีลังกานำข้อมูลความสว่างช่วงค่ำคืนที่แสดงให้เห็นว่า 45% ของประเทศเป็นชุมชนเมือง ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับทางการที่คิดว่าประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร และการนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ดังกล่าวถือว่าได้ผลอย่างมหาศาล

Dr. Jennifer Musisi ผู้อำนวยการบริหาร Kampala Capital City Authority ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ที่ถูกกล่าวถึงในวงกว้างของการบรรลุความสำเร็จของ Kampala เกือบ 8 ปีที่แล้ว เมืองยังไม่มีเทคโนโลยีหรือแม้แต่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลจำนวนประชากร เป็นต้น ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา การสร้างฐานข้อมูลก็เกิดขึ้นเพื่อการนำมาใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและสื่อสารกับประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งความพยายามนี้ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

Ms. Kai Klandorf ผู้อำนวยการบริหาร แห่งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Network of Estonian ได้อธิบายถึง ความพยายามในเอสโตเนียว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นประเทศที่เข้าใจเทคโนโลยี ซึ่งภาคประชาสังคมได้นำข้อมูลมาใช้อย่างจริงจัง เธออธิบายเพิ่มเติมถึงการรวบรวมขยะที่มาจากฝูงชนและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการนำความคิดริเริ่มต่างๆ มาสู่สภานิติบัญญัติ นอกจากนี้ Dr. Jaana Remes นักเศรษฐศาสตร์และพาร์ทเนอร์แห่งสถาบัน McKinsey Global สังเกตเห็นว่า

“ครึ่งหนึ่งถึง 2 ใน 3 ของ SGDs สามารถสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืนจาก Big Data โซลูชั่นได้ รวมถึงขอบเขตที่สามารถปรับปรุงหลายๆอย่างนั้นอยู่ระหว่าง 10-30%”

ศาสตราจารย์ Danielle Wood ผู้อำนวยการ Space Enabled Research Group, Media Lab แห่ง MIT ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลจากอวกาศในแง่ของคุณภาพอากาศ การจัดการป่าไม้ การตอบสนองต่อภัยพิบัติและอื่นๆ เขาได้เน้นย้ำถึงความต้องการในการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีความเข้าใจบริบทชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาในชุมชน

Mr. Hartwig Schafer รองประธาน Global Theme แห่ง WBG ได้ให้ข้อสังเกตในตอนท้ายช่วงแรกว่า “ตัวอย่างที่ยกมาแต่ละข้อเป็นข้อพิสูจน์ที่จัดเจนว่า Big Data สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” และชื่นชมทีมงานที่ทำงานด้าน Big Data ว่าเป็นฮีโร่ที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาเนื่องจากงานของพวกเขาเกี่ยวโยงกับหลายๆโครงการที่สำคัญของธนาคาร และระบุถึง 2 ประการที่ต้องได้รับการพัฒนา

ประการแรกคือ ความต้องการของชุมชนผู้บริจาคในการทำลายไซโลและมีความรอบคอบมากขึ้นในการแบ่งปันความคิด

ประการสองคือ ความต้องการสำหรับความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องการการพัฒนา

“นี่คือความร่วมมือที่เราควรจะใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของคนทั่วโลก”

Mr. Saolin Yang ผู้อำนวยการจัดการแห่ง WBG ได้เปิดองค์ประชุมที่สอง เขาได้สังเกตเห็นว่าหลายๆ รัฐบาลยังคงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประชากรได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลด้านความยากจน และคนชายขอบซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของ SGDs ในหลายๆประการ

Mr. Mohieldin เป็นองค์ประธานในการประชุมที่สองที่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากประเทศอียิปต์ และโคลัมเบีย และรองประธานของธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งสหภาพยุโรป กล่าวว่า รัฐธรรมนูญใหม่แห่งอียิปต์ได้ให้สิทธิต่อประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลตามนโยบายของ H.E. Dr. Sahar Nasr รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีของอียิปต์ได้สรุปกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตและกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูล ขณะที่โคลัมเบียเพิ่งอนุมัติ White Paper ของBig Data ที่กำหนดโดย Luis Fernando Mejia ผู้อำนวยการแผนกวางแผนแห่งชาติโคลัมเบีย

หลายประเทศและหลายสถาบัน กำลังพยายามให้เกิดข้อบรรลุในการสร้างความสมดุลย์ระหว่างการรับประกันการเข้าถึง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว (โดย White Paper ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Bank’s Open Data)

เม็กซิโกกำลังนำ Big Data มาใช้พัฒนาโปรแกรม Massive conditional cash ที่กำหนดโดย Paulina Terrazas หัวหน้าฝ่าย Special Projects เพื่อประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโก

พร้อมทั้งยกตัวอย่างตอนท้ายคือ มีการส่ง SMS เพื่อเตือนผู้หญิงท้อง เป็นต้น รวมถึง ธนาคารด้านการลงทุนแห่งสหภาพยุโรปที่ใช้เม็ดเงินพันล้านยูโรในการวางระบบพื้นฐาน ICT และโครงการด้านการเงินที่กำหนดโดยรองประธานาธิบดี Ambroise Fayolle

ที่มา

Stay Connected
Latest News