เปิดตัว“ศรีสวัสดิ์โมเดล” คลินิกลอยน้ำแห่งแรกของไทย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” แห่งแรกของประเทศไทย รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินทางน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ หนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัย หวังพัฒนาศักยภาพระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 ด้าน

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการแพทย์สภา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ ในการขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และให้สัมภาษณ์ว่า

“กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของการจัดตั้ง คลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ”

 

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า เขตสุขภาพที่ 5 ได้จัดบริการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” แห่งแรกของประเทศไทย อยู่บนแพลอยน้ำในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ป่วยฉุกเฉิน และเจ็บป่วยอื่นๆ ให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองรอง เป็นการหนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก

ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทางน้ำ จึงเกิดธุรกิจแพที่พัก แพล่อง เครื่องเล่นทางน้ำ รีสอร์ทขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกว่า 140 ราย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละประมาณ 800,000 คน และมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำ และเครื่องเล่นทางน้ำอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดในปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ 143 ราย เสียชีวิต 8 ราย

 

สำหรับคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” นอกจากรองรับบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เจ็บป่วยทั่วไป ยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลท่ากระดาน และทีมอาสาสมัครจากทั่วประเทศ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนแพ ได้แก่เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ ชุดยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน รถเข็น เบาะนอนคนไข้ ยา เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีเรือเร็ว รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงรองรับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) เปิดให้บริการในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 5 มีแผนการพัฒนาศักยภาพของคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 ด้าน ดังนี้

 

 

1. บุคลากร (Staff) โดยเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสามูลนิธิ กู้ภัย ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของคลินิกลอยน้ำให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

2. ระบบบริการ (Service) ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยทางน้ำ

3. ศักยภาพของบุคคลากร (Skill) พัฒนาหลักสูตรสำหรับกู้ชีพทางน้ำโดยจัด อบรมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ประกอบการ

4. ระบบ (System) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Data Health Center และระบบประกันสุขภาพ

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)