นายกเทศมนตรีลอนดอน เสนอแผนเก็บค่าธรรมเนียมแบบ “จ่ายเมื่อขับ”เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

Published on 23 February 2022 | by Panee

0

ก่อนหน้านี้เราคงเคยได้ยินการประกาศของบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ต้องการให้อังกฤษเลิกใช้รถยนต์พลังงานฟอสซิลและหับกลับมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่าเต็มรูปแบบภายในปี 2030 เพื่อหวังลดมลพิษที่เกิดจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ล่าสุด นายกเทศมนตรีเมืองลอนดอนอย่าง Sadiq Khan ยังได้เสนอแผนไปยังกรมขนส่งของลอนเดอน หรือ TfL เพื่อพิจารณาทางเลือกในการลดการขับขี่รถยนต์ในกรุงลอนดอนให้ได้ 27% ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขับขี่รถยนต์ในรูปแบบ “pay-as-you-drive” หรือ “จ่ายเมื่อขับขี่” ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในลอนดอนเดิน ปั่นจักรยาน หรือ ใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษนั่นเอง

โดยข้อเสนอของ Khan ประกอบไปด้วย 4 ทางเลือก ดังนี้

1 เก็บค่าขับขี่กับรถยนต์ที่วิ่งในพื้นที่ที่เป็น Ultra Low Emission Zone (ULEZ) หรือ โซนที่ปล่อยมลพิษในปริมาณที่ต่ำมาก เป็นจำนวนเงิน 12.50 ปอนด์ (ประมาณ 17 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับรถยนต์ที่สร้างมลพิษที่ขับขี่ในพื้นที่ลอนดอนชั้นใน โดยมาตรการนี้ได้ดำเนินการแล้ว และหลังจากที่มีการขยายพื้นที่ ULEZ จากลอนดอนกลางไปยังลอนดอนชั้นในในเดือนตุลาคม 2021 ก็ปรากฏว่าจำนวนรถยนต์ที่วิ่งในโซนดังกล่าวลดลง 37% ในช่วงวันธรรมดา ทั้งนี้ Khan ก็ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ ULEZ ให้ครอบคลุม Greater London’s 32 borough ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรราว 9 ล้านคน ให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2024

2 ออกกฎหมายเรียกเก็บค่าอากาศบริสุทธิ์สำหรับการขับขี่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิลหรือดีเซลในแต่ละครั้ง โดยใช้เทคโนโลยีในการตั้งราคาที่เหมาะสมด้วยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางในการเดินทาง เวลาในการขับขี่ ประเภทรถยนต์ และตัวเลือกรถสาธารณะในเส้นทางที่ขับขี่ สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมจะอยู่ราว 2 ปอนด์ (ประมาณ 2.72 ดอลลาร์สหรัฐ)

3 อาจเป็นการผสมผสานระหว่างการขยายพื้นที่ ULEZ และการเก็บค่าอากาศบริสุทธิ์

4 เรียกเก็บภาษีกับผู้ที่อยู่อาศัยนอกเมืองจากที่ใดก็ตามที่ขับขี่เข้ามายัง Greater London เป็นจำนวนเงินระหว่าง 3.50 – 5.50 ปอนด์ ต่อวัน (ประมาณ 4.75 – 7.50 ดอลลาร์สหรัฐ)

โดยตัวเลือกที่ 4 ซึ่งเป็นการเก็บภาษีข้ามพรมแดน (The boundary tax) เป็นสิ่งที่นายกเทศมนตรีลอนดอนไม่มีอำนาจออกกฎหมายโดยลำพัง ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหราชอาณาจักรด้วย แต่ตัวเลือกนี้ก็เคยได้รับการคัดค้านจากเลขาธิการกรมขนส่ง Grant Shapps เนื่องจากนโยบายนี้เป็นเสมือนการทำโทษผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับเมืองและข้ามพรมแดนมาเยี่ยมญาติอยู่เป็นประจำ และนักวิจารณ์อย่าง the RAC ที่มองว่าเป็นการผลักภาระให้กับผู้ที่จำเป็นต้องขับขี่รถยนต์ไปทำงาน ขณะเดียวกันข้อเสนอดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เคยได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าทางกรมขนส่งลอนดอนจะรับพิจารณาข้อเสนอของนายกเทศมนตรีลอนดอนทั้งหมดหรือไม่ ขณะเดียวกัน ชาวลอนดอนก็คงต้องปรับตัวการใช้รถใช้ถนนโดยการอาศัยรถสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าที่ตั้งไว้และเพื่อให้ลอนดอนกลายเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น

Credit:
https://www.fastcompany.com/90713897/every-driver-in-london-might-have-to-soon-pay-a-fee-any-time-they-take-a-car-trip

Tags: , , , , , , ,

Back to Top ↑