TU-CU ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรก Virtual Run วิ่งสานสัมพันธ์ร่วมสร้างโรงพยาบาล

Published on 12 February 2022 | by Panee

0

สมาคมธรรมศาสตร์ฯและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกไปด้วยกันกับ Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ ในงาน “Foot Run TU-CU” ภายใต้แนวคิด “Run a mile, share a smile” รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคสมทบทุนรพ.จุฬาฯและรพ.ธรรมศาสตร์ฯ

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว Foot Run TU-CU Press Release ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Zoom Meeting) นำโดย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน E-Sports , อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยอำนวยการฯ ด้านสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วยเซเลบริตี้ศิษย์เก่าสองสถาบัน อาทิ วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(TU), พงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (TU), พนิดา เทพกาญจนา กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (CU), อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ (TU), ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (TU), พล.ต.ต.พรภัทร์ สุยะนันท์ นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา (TU) โสภา สุยะนันท์ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU),กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด(มหาชน) (TU) และ แซน-ภาวรินทร์ รามัญวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้งเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้าน (TU) เข้าร่วมงาน โดยมี สุชญา พุฒิวิญญู (TU) และ ณัฐดนัย เกียรติการุณ (TU)รับหน้าที่เป็นพิธีกร ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า งาน Foot Run TU-CU Press Release จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ Virtual Run สานสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ Foot Run TU-CU โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอยู่เสมอ ในโอกาสนี้จึงเป็นอีกครั้งที่ทั้ง 2 สถาบันจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

สำหรับกิจกรรม Foot Run TU-CU ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “Run a mile, share a smile” “ให้ทุกก้าวของคุณ ปันรอยยิ้มไปด้วยกัน” โดยกำหนดจำนวนระยะทางวิ่งที่ได้ทุก 1 กิโลเมตร จะบริจาค 1 บาท สำหรับรายได้ส่วนที่เหลือ จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และอื่นๆ ต่อไป

นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม Foot Run TU-CU ถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ VIRTUAL RUN ที่ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะอยู่ที่ใดก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยใช้นาฬิกาอัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฟนในการบันทึกผลการเดินหรือวิ่ง และเก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อส่งผลการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกระยะทาง

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครสถาบันละ 10,000 คน รวมทั้งหมด 20,000 คน และกำหนดช่วงระยะเวลาในการสะสมระยะทางและส่งผล ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2565 โดยเปิดรับสมัครใน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ไม่จำกัดรุ่นอายุ ค่าสมัคร 390 บาท 2.ประเภทศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 490 บาท และ 3.ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ซึ่งจะแบ่งประเภทการสมัครออกเป็น 5 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี , รุ่นอายุ 30 – 39 ปี , รุ่นอายุ 40 – 49 ปี , รุ่นอายุ 50 – 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว สีตามสถาบันที่ตนเองเลือก เหรียญที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของทั้งสองสถาบันอยู่ในเหรียญเดียว และ E-BIB ที่เป็นเลขประจำตัวของตัวเอง ไว้ใช้ในการบันทึกระยะทาง โดยเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง จะได้รับ E-Cer แสดงระยะทางรวมที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการสมัครประเภท VIP นอกจากจะได้รับเสื้อของทั้งสองสถาบันแล้ว จะได้รับของที่ระลึกพิเศษ คือ กระบอกน้ำรักสุขภาพ และถุงผ้ากันน้ำรักษ์โลกอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Foot Run TU-CU เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ HYPERLINK “http://www.footruntucu.com/”www.footruntucu.com และ Line Official Account : footruntucu

Tags: , , , , , , , ,

Back to Top ↑