อายิโนะโมะโต๊ะ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สร้าง Biocycle ลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน ส่งโมเดล “Farm School” เพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ เอฟดี กรีน ยึดมั่นหลัก Ajinomoto Biocycle ช่วยเกษตรกรไทยผู้ปลูก “มันสำปะหลัง” สานต่อโครงการ Thai Farmer Better Life Partner มุ่งเสริมทักษะเกษตรกรครบวงจร

อ่านเกม ‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เร่ง Net Zero 2050 ผ่าน ‘กำแพงเพชร โมเดล’ นำร่องสร้าง​ระบบ Bio-Cycle ​มุ่งลด Emission ​พร้อมกันทั้ง 3 สโคป

หลังประกาศเปลี่ยนผ่านธุรกิจครั้งสำคัญของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับโลก เพื่อมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางของความยั่งยืน เพื่อให้​ธุรกิจสามารถส่งมอบได้ทั้ง Economy Value ควบคู่ไปกับการสร้าง Social Value พร้อมเป้าหมาย​เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ได้ภายในปี 2050  ​