โอกาสของประเทศไทย จากเทรนด์ Bio Based Beauty ​ในตลาดเครื่องสำอาง

การที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ​ ESG ทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางต้องปรับตัว และผู้ประกอบการ​เครื่องสำอางบางส่วนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ​ หรือ Bio Based Beauty เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์