ออมสิน แนะธุรกิจวางกลยุทธ์ ‘ยั่งยืน’ เพิ่มสปอตไลท์ให้ ‘สังคม’ มากขึ้น พร้อมขยายภารกิจ​ Social Bank ทุกมิติสู่ Social Mission Integration

แม้ ESG จะเป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกให้ความสนใจ แต่น้ำหนักในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะจากองค์กรขนาด​ใหญ่ มักจะมุ่งสู่ Net Zero หรือในมิติของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขณะที่ปัญหาในมิติของสังคมอาจไม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดกันในวงกว้างมากนัก