4 พลังขับเคลื่อนการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสู่สังคมของ BPP ในสหรัฐฯ

“สหรัฐอเมริกา” เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าและแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สอดรับกับเทรนด์การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยี AI และธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ต้องใช้พลังงานสูงในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลจำนวนมหาศาล

‘สินนท์ ว่องกุศลกิจ’ นั่ง CEO ‘บ้านปู’ สานต่อ​ Greener & Smarter มุ่งทศวรรษที่ 5 ต่อยอดอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน สู่ Decarbonization Company

คณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ​มีมติแต่งตั้ง คุณสินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แทน คุณสมฤดี ชัยมงคล เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา