ไปดูคนพิการผนึกกำลังเปลี่ยน“ภาระ”ให้เป็น“พลัง”ที่”ศูนย์ฝึกคนพิการอาซี่ยนฯ”

เมื่อคนพิการกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันนำโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้พิการทางสายตา เพื่อพยายามผลักดันให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสู่สังคมเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรีสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองได้ และไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงเป็นที่มาของ”ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว)”

“ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้” พลิกชีวิตผู้พิการ ได้กำไรเดือนละ 15,000 บาท

จิ้งหรีดทอดอวบอ้วนจานโต กลายเป็นสแนกยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้” ของลุงแอร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซี่ยน อ.เชียงดาว ซึ่งพลิกชีวิตจากคนขี้เมามาเป็นวิทยากรฝึกอาชีพให้คนพิการ