Currys แบรนด์ดังอังกฤษ ผุดแคมเปญ ‘Cash for Trash’ ชวนผู้บริโภคร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบรรเทาผลกระทบเงินเฟ้อ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกก์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ใช้งานแล้วนั้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

หลักทรัพย์บัวหลวงสนับสนุนกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (แถวนั่ง ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้นำตัวแทนพนักงานทีมอาสา เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจให้กับผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต โดยมีนางณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) นักดนตรีบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา เป็นวิทยากร และนางศิริพร เชี่ยววัฒนากุล (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บ.ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ Living Recovery Center จ.นนทบุรี