หลักทรัพย์บัวหลวงสนับสนุนกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (แถวนั่ง ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้นำตัวแทนพนักงานทีมอาสา เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจให้กับผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต โดยมีนางณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) นักดนตรีบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา เป็นวิทยากร และนางศิริพร เชี่ยววัฒนากุล (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บ.ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ Living Recovery Center จ.นนทบุรี

Stay Connected
Latest News