ซีพีเอฟ เดินหน้า “คืนสุขสู่ผู้สูงวัย” ปี 12 สร้างรอยยิ้ม เติมกำลังใจให้ผู้สูงอายุในชุมชน

ปี 2565 ประเทศไทยก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged society) มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือวางโครงสร้างกับสังคมผู้อายุระยะยาว