AIS จับเทรนด์ไลฟ์สไตล์สายกรีน รับกระแสรถ EV และรถไฟฟ้าสาธารณะ ผนึก Green Mobility สองตัวจริงด้านสิ่งแวดล้อม Evolt และ MuvMi เชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแบบจัดเต็ม

รถยนต์ไฟฟ้า รถพลังงานทางเลือก หรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะ กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์สายกรีนที่หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสูงถึง 321.7% เพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์สายกรีนของผู้บริโภค

AIS Go Green ร่วมปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น เพื่อกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Green Network ร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

AIS ขานรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น  ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ​สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง เปิดตัวโครงการ “AIS Go Green” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เป็นอีกพลังเพื่อร่วมทำให้ภารกิจครั้งนี้ของ กทม. บรรลุตามเป้าหมาย